Church Square gives way to the Union Buildings

1 Response

  1. Dirk Neethling says:

    Paul Kruger se huis vorm nie deel van die argitektoniese geheel nie omdat dit pre Unifikasie gebou/(Raadsaal era?) en deur Sammy Marks aan Kruger geskenk is. Verteenwoordig dit die Nelmapius/Lippert era? Die landmeters baken (2 1/2 mile) hv Kerk en Hill str. sluit by die Baker era aan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *